Глаголски род и вид, основе глагола – тест

Глаголски род и вид, основе глагола – тест

Функционални стилови – тест

Језичке недоумице – квиз

Kњижевно-теоретски појмови из књижевности – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Инфинитивна основа глагола МОРАТИ гласи:

2. Инфинитивна основа глагола УПАСТИ гласи:

3. Инфинитивна основа глагола ДОСТИЋИ гласи:

4. Презентска основа глагола ОДМАХНУТИ гласи:

5. Презентска основа глагола ИЗГРИСТИ гласи:
6. Презентска основа глагола ЗАСЕЋИ гласи:

7. Означи три глагола чија се инфинитивна и презентска основа подударају:

8. Означи 3 глагола свршеног вида:

9. У којем су низу сви глаголи свршеног глаголског вида:

10. Ако свршени облик глагола гласи ЛЕЋИ, његов несвршени пар би био:
11. Означи 3 непрелазна глагола:

12. У којем низу су сви глаголи прелазни:

13. Означи 2 права повратна глагола:

14. Допуни реченицу: Уз непрелазне глаголе _______ стајати именицe у акузативу без предлога (прави објекат).

15. Уз повратне глаголе обавезно иде заменица:
16. Глаголски вид разликује глаголе према:

17. Глагол СУНЧАТИ СЕ је:

18. Означи 2 двовидска глагола:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста