Python – Pygame – тест

Python – Pygame – тест

Python – test

Python – test

Резултат теста

1. Ако је прозор ширине 400 и висине 300 пиксела, које су координате његове централне тачке (резултат напишите у облику уређеног пара)?

2. Означите три тачна тврђења.

3. У PyGame прозору величине 350 x 350 тачка (350, 0) се налази у: Изабери тачан одговор:

4. Ако је прозор ширине 400 и висине 200 пиксела, које су координате његове централне тачке? Изабери тачан одговор:

5. У прозору димензија 300 x 200 најмања могућа вредност Y координате је Изабери тачан одговор:
6. Које ће бити нове координате тачке T(250, 300) уколико се она помери за 80 пиксела на десно? Изабери тачан одговор:

7. Која од наведених уређених тројки у RGB систему боја представља црвену боју? Изабери тачан одговор:

8. Поређај нијансе плаве од најтамније до најсветлије. 1.(0, 0, 135) 2. (135, 135, 27) 3. (0, 135, 0) 4. (0, 0, 226) 5. (0, 0, 27) 6. (27, 0, 0) Одговори навођењем редних бројева боја, на пример 132. Изостави редне бројеве боја које нису нијансе плаве.

9. Како би се боја представљена тројком (25, 202, 25) најбоље могла назвати? Изабери тачан одговор:

10. Којим од датих кодова се позадина може обојити у зелено? 1. prozor.fill((0 ,255, 0)) 2. prozor.fill(pg.Color("green")) 3. ZELENA = (0, 255, 0) prozor.fill(ZELENA) 4. prozor.fill([0 ,255, 0]) Изабери тачан одговор:
11. Шта од понуђеног представља листу у Пајтону:

12. Пајгејм je библиотека која садржи низ елемената намењених програмирању 2д графике и прављењу игара.

13. Команда: prozor = pygamebg.open_window(sirina, visina, "Pygame")

14. Команда: prozor.fill(pg.Color("white"))

15. Команда: pg.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (100, 100), (300, 300), 5)
16. Име променљиве у Пајтону може бити:

17. У имену променљиве смемо да користимо:

18. Шта је резултат извршавања следеће наредбе: turtle.forward(20)

19. Шта је потребно додати на месту * како би се исцртао квадрат? Изабаери тачан одговор: for i in range(*): turtle.forward(*) turtle.left(*)

20. Шта добијемо извршавањем следећег кода: import turtle n=360 for i in range (n): turtle.forward (1) turtle.left(360/n)
21. Функција abs у Пајтону израчунава:

22. biologija = int(input("biologija: ")) У горњем коду int(input("biologija: ")) значи да:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ