Python – test (7. razred)

Python – test

Python – test

Python – Pygame – тест

Резултат теста

1. Jedna lista ne može sadržati i brojeve i znakove.

2. Kako u Python-u zadajemo praznu listu?

3. Šta će se ispisati?

4. Kojom naredbom možemo sortirati listu od manjeg prema većem broju? b=[5, 3, 98, 99, -16]

5. Šta će se ispisati? >>>b=[5, 3, 98, 99, -16] >>>max(b)
6. Na slici je zadata lista slova. Kojom naredbom dohvatamo prvi element 'a'?

7. Kako će izgledati lista vozila nakon izvršavanja naredbe na slici?

8. Kojom naredbom možemo ukloniti element 'pon' iz liste vikend?

9. Koja je naredba za dodavanje elementa 6 na kraj liste M?

10. Odaberi ispravan način zadavanja liste u Python-u:
11. Šta će se ispisati?

12. Koji znak nedostaje u definiciji funkcije? def moja_funkcija()

13. Šta ne važi za funkcije?

14. Kojim redosledom će se izvršavati sledeći kod?

15. Kako pravilno pozvati ovu funkciju?
16. Šta će se ispisati nakon izvršenja sledećeg koda?

17. Koji je od navedenih naziva funkcije tačan?

18. Šta vraća funkcija? def() return 14

19. Šta vraća funkcija? def() return '3'

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ