Gljive i lišajevi – test (7.r.)

Gljive i lišajevi

Jednoćelijske eukarije

1. Lišajevi se koriste u industriji parfema.

2. Koja je funkcija algi u simbiozi sa gljivama?

3. Lišajevi predstavljaju simbiozu:

4. Značaj pečuraka se ogleda u:

5. Označiti nejestivu pečurku:

6. Gljive su:

7. Smrčak je ______ pečurka, dok je hrčak ______.

8. Ćelijski zid gljiva sadrži:

9. U građi plesni razlikujemo:

10. Pečurke obrazuju končaste niti koje se nazivaju _____.

11. Jedna od najčešćih vrsta plesni je plamenjača.

12. Plućnjak je _____ lišaj.

13. _________ je iz gljive Penicilijum dobio prvi antibiotik.

14. Kvasci se razmnožavaju:

15. Šešir i drška zajedno čine:

16. Bljuvara, muhara i ludara su:

17. Gljive obuhvataju:

18. Gljive se najčešće razmnožavaju:

19. Hife obrazuju _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70