Gljive i lišajevi – test (7.r.)

Gljive i lišajevi

Jednoćelijske eukarije

1. Lišajevi predstavljaju simbiozu:

2. U građi plesni razlikujemo:

3. Smrčak je ______ pečurka, dok je hrčak ______.

4. Bljuvara, muhara i ludara su:

5. Gljive su:
6. Gljive se najčešće razmnožavaju:

7. Značaj pečuraka se ogleda u:

8. Kvasci se razmnožavaju:

9. Jedna od najčešćih vrsta plesni je plamenjača.

10. Šešir i drška zajedno čine:
11. Hife obrazuju _______.

12. Ćelijski zid gljiva sadrži:

13. Koja je funkcija algi u simbiozi sa gljivama?

14. Pečurke obrazuju končaste niti koje se nazivaju _____.

15. _________ je iz gljive Penicilijum dobio prvi antibiotik.
16. Gljive obuhvataju:

17. Lišajevi se koriste u industriji parfema.

18. Označiti nejestivu pečurku:

19. Plućnjak je _____ lišaj.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70