Elektronska pošta – test za 7. razred

Elektronska pošta – test za 7. razred

Animirane slike – Test za 7. Razred

Kreiranje vektorske grafike – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Elektronska pošta nam omogućava slanje i primanje elektronskih poruka.

2. Elektronska adresa se sastoji od:

3. Elektronska adresa sadrži koji znak?

4. Osnovne funkcije elktronske pošte su:

5. Koji su najpoznatiji webmail servisi elektronske pošte?
6. Za kreiranje naloga na jedan od webmajl servisa odabraćemo opciju:

7. Šta treba da sadrži tekst poruke:

8. U koje polje se upisuju imejl adrese onih primaoca poruke koji treba da budu upoznati sa porukom, a sama poruka se ne odnosi na njih?

9. Za šta služi strelica udesno ili Prosledi (Forward)?

10. Strelica ili Odgovori (Reply) služi za?
11. Strelica sa slike služi za?

12. Fascikla u koju se smeštaju pristigle poruke elektronske pošte je:

13. Fascikla u koju se smeštaju poruke čije je kreiranje započeto ali još uvek nisu poslate je:

14. Prilikom pisanja poruke uvek treba voditi računa o pravilima gramatičke komunikacije i pridržavati se pravopisa.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ