Rad sa tekstom – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Grupa pasus ima alatke koje se odnose na:

2. Šta su stilovi?

3. Da bismo definisali logičku strukturu teksta potrebno je da svaki naslov i podnaslov bude definisan određenim stilom.

4. Kako postižemo logičku kulturu teksta?

5. Ugrađene stilove nemoguće je modifikovati.
6. Pre kreiranje sadržaja potrebno je definisati sve naslove i podnaslove.

7. Logički strukturiran tekst omogućuje umetanje pregleda sadržaja tekstualnog dokumenta.

8. Nije moguće kreirati sadržaj u Google Document.

9. Umetanje sadržaja radimo alatkom "sadržaj" koju pronalazimo na kartici:

10. Ažuriranje sadržaja radimo uz pomoć kartice:
11. Za ažuriranje čitavog sadržaja koristimo opciju:

12. Za ažuriranje stranica u sadržaju koristimo opciju:

13. Vizuelna prezentacija je to što vidimo na ekranu.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ