Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

Zdravi stilovi života- San i fizička aktivnost

1. Energetski napici dovode do poremećaja srčanog ritma i stvaraju zavisnost.

2. Koji hormoni su važni za reprodukciju?

3. Hormon sreće je:

4. Pravilna ishrana:

5. U ishrani treba da koristimo:
6. Energija se u našim ćelijama stvara uspomoć:

7. Sa donje strane hipotalamusa se nalazi:

8. Potrebe za dnevnim unosom kalorija zavise od godišnjeg doba.

9. U toku dana treba da imamo:

10. Prelazni period iz detinjstva u odraslo doba naziva se:
11. Anoreksija je poremećaj ishrane gde nakon uzimanja hrane dolazi do namernog izbacivanja nesvarenog sadržaja povraćanjem ili korišćenjem tableta.

12. Lična higijena podrazumeva:

13. Jedan od poremećaja ishrane je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста