Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

Zdravi stilovi života- San i fizička aktivnost

1. Energetski napici dovode do poremećaja srčanog ritma i stvaraju zavisnost.

2. Koji hormoni su važni za reprodukciju?

3. Pravilna ishrana:

4. Hormon sreće je:

5. Jedan od poremećaja ishrane je:
6. U toku dana treba da imamo:

7. Potrebe za dnevnim unosom kalorija zavise od godišnjeg doba.

8. Prelazni period iz detinjstva u odraslo doba naziva se:

9. U ishrani treba da koristimo:

10. Energija se u našim ćelijama stvara uspomoć:
11. Lična higijena podrazumeva:

12. Anoreksija je poremećaj ishrane gde nakon uzimanja hrane dolazi do namernog izbacivanja nesvarenog sadržaja povraćanjem ili korišćenjem tableta.

13. Sa donje strane hipotalamusa se nalazi:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста