Врсте речи

Резултат теста

1. Допуни реченицу повратном заменицом „Свако гледамо само на _______.”

2. У ком падежу можеш искористити предлог „према”?

3. Која врста везника је употребљена у реченици „Иако имам доста обавеза, помоћи ћу ти.”?

4. Која врста именице је употребљена у примеру „Река је веома загађена”?

5. Речи које означавају особине неких бића или предмета називају се ________.
6. Издвој реченице у којима уочаваш описне придеве:

7. Допуни реченицу „Софија пише_________ (читко) од Милоша”

8. „Мој, њихов, наш, твој” спадају у:

9. Предлози „по, у на, о...” користе се уз падеж:

10. „Поздравити се, тући се, руковати се, љубити се” спадају у:
11. Када означавају колико има нечега на броју то су главни бројеви, а када означавају које је нешто по реду то су ________ бројеви.

12. Изабери реченицу у којој је број ЧЕТИРИ употребљен у правилном облику:

13. Изабери градивне именице:

14. Примери „срећа, страхови, здравље, поплава” спадају у:

15. Одреди врсту придева употребљеног у примеру „јучерашњи инцидент”:
16. Једини раставни везник је _____.

17. Допуни реченицу одговарајућим обликом „_____(мој) омиљена књига је Мали принц”

18. Допуни реченицу одговарајућим речцом за истицање „ Не знам ____ колико је то паметно.”

19. Издвој повратне глаголе:

20. Именице које имају само облик једнине називају се:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ