Врсте речи

Резултат теста

1. Која врста везника је употребљена у реченици „Иако имам доста обавеза, помоћи ћу ти.”?

2. У реченици „Метални оквир је пао на под” уочаваш употребу:

3. Допуни реченицу одговарајућим речцом за истицање „ Не знам ____ колико је то паметно.”

4. Прилози не могу имати компарацију.

5. Издвој реченице у којима уочаваш описне придеве:

6. Одреди врсту придева употребљеног у примеру „јучерашњи инцидент”:

7. Допуни реченицу одговарајућим обликом „_____(мој) омиљена књига је Мали принц”

8. Издвој неке од супротних везника:

9. Речи које означавају особине неких бића или предмета називају се ________.

10. У примеру: „Јуче сам брала цвеће” употребљена је:

11. У реченици „Напољу се смркава” употребљен је:

12. Допуни реченицу саставним везником „___ ти, ни он нисте положили испит.”

13. Изабери реченицу у којој је број ЧЕТИРИ употребљен у правилном облику:

14. Именица „маказе” је у облику:

15. Издвој реченицу у којој уочаваш узвичну речцу:

16. Изабери одговарајући облик заменице МОЈ у реченици „Можеш слободно да се послужиш ________ књигом”

17. Презентска основа добија се одбијањем наставка -мо у:

18. Када означавају колико има нечега на броју то су главни бројеви, а када означавају које је нешто по реду то су ________ бројеви.

19. Изабери градивне именице:

20. Која врста придева је употребљена у примеру „школска библиотека”?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ