Veštačka inteligenicija – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Šta je doprinelo stvaranju i dizajniranju mašina sposobnih da rešavaju probleme koristeći model veštačke inteligencije?

2. Izraz veštačka inteligencija prvi su uveli:

3. Veštačka inteligencija je nauka i domišljatost pravljenja inteligentnih mašina, posebno inteligentnih računarskih programa.

4. Veštačka inteligencija je ona koja omogućava određenim mašinama da opažaju okolinu oko njih i na nju reaguju na sličan način kao i ljudski mozak.

5. Veštačka inteligencija je prisutna u večem delu današnje tehnologije.
6. Kao prime veštačke inteligencije u svakodnevnom životu možemo navesti:

7. Vrste veštačke inteligencije:

8. Mašine sa samosvesti su:

9. Primer mašine sa ograničenom memorijom je:

10. Reaktivne mašine?
11. Karakteristike veštačke inteligencije podrazumevaju:

12. Mašine koje se odnose na tehnologiju koja koristi informacije dobijene iz baze podataka i koje, pored toga, mogu snimiti osnovne informacije o okruženju i učiti iz nje su?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ