Upotreba 3D štampe u izradi trodimenzionalnih modela i maketa – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. 3D štampa je:

2. Označite tačne odgovore. 3D štampa:

3. 3 D štampa predstavlja generalno brže, jeftinije i lakše rešenje od drugih tehnologija proizvodnje 3 D objekata.

4. 3D štampa omogućava izradu maketa delova i sklopova od više različitih materijala, različitih mehaničkih i fizičkih svojstava u jedinstvenom procesu.

5. U poslednjih nekoliko godina 3 D štampači nisu postali finansijski dostupni malim i srednjim preduzećima.
6. Kako bi se štampao 3d predmet, mora da postoji digitalni 3d model.

7. Trodimenzionalna tehnologija štampe je nova aditivna tehnologija kojom se na osnovu 3D digitalnog modela proizvodi predmet dodavanjem materijala u tankim:

8. Osim izrade prototipova, 3 D štampači nude veliki potencijal za proizvodnju različitih aplikacija u oblasti proizvodnje nakita, obuće, industrijskog dizajna, arhitekture, automobilske industrije, avio, stomatološke i medicinske industrije.

9. U kom gradu je otvoren najduži betonski pešački most na svetu koji je tehnologijom 3D štampe izgradio tim s Univerziteta arhitekture Cinghua u Pekingu?

10. Gde se primenjuje 3d štampa:
11. Jedna od najvećih primena 3d štampe se koristi za:

12. Uspešno je odštampan prvi 3D objekat u svemiru.

13. Erik Morgan (60), koji je izgubio pola lica nakon što je oboleo od raka danas može razgovetno da govori, jede i pije zahvaljujući novom licu sa 3 štampača.

14. U Americi je dozvoljeno korišćenje implanta u medicini koji su napravljeni 3D štampačem.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ