Растварање и растворљивост – тест

Растварање и растворљивост – тест

Смеше и раздвајање састојака смеше – тест

Закон о одржању масе – тест

Релативна атомска маса и релативна молекулска маса – тест

Раствори – тест

Резултат теста

1. Растворљивост представља:

2. Који опис је тачан за растварање?

3. Засићен раствор је:

4. Шта утиче на растворљивост супстанци?

5. Раствор који садржи већу количину растворене супстанце од засићеног раствора је:
6. Шта се дешава са супстанцама чврстог и течног агрегатног стања када дође до пораста температуре?

7. Додатком кристалића натријум-ацетата у презасићен раствор истог, долази до:

8. Које супстанце се боље растварају у води на нижим температурама?

9. Које дате супстанце су слабо растворљиве у води? (више тачних одговора)

10. Колико грама соли калијума ће искристалисати при хлађењу 200g засићеног воденог раствора те соли са 80 на 20℃. Растворљивост те соли на 80℃ износи 169g, а на 20℃ 32g.
11. Која једињења се добро растварају у води?

12. Раствор који се налази изнад талога је:

13. Која супстанца се добро раствара у води:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ