Многоугао

Резултат теста

1. Одредити укупан број дијагонала ногоугла код кога је разлика збир унутрашњих углова и збира спољашних углова једнака 900˚.

2. Код ког многоугла је укупан број његових дијагонала 5 пута већи од броја дијагонала које се могу повући из једног темена?

3. Колико има страница многоугао чији је укупан број дијагонала 35?

4. Израчунај број дијагонала многоугла које полазе из једног темена многоугла ако тај многоугао има n страница ако је: а)n=8; б)n=13; в)n=40

5. Израчунај број свих дијагонала многоугла ако тај многоугао има n страница: а) n=6; б)n=13; в)n=20; г)n=23

6. Збир унутрашњих углова многоугла Sn je:

7. Уколико је укупан број дијагонала многоугла шест пута већи од броја његових страница, n=15?

8. Колико двочланих подскупова има скуп од педесет елемената?

9. Спољашњи угао првилног многоугла је три пута мањи од унутрашњег угла. Израчунај број дијагонала тог многоугла. (Унети само број D)

10. Одреди број страница многоугла ако је збир његових унутрашњих углова 540˚.

11. Израчунај број дијагонала многоугла код кога је однос броја дијагонала и броја страница 9:2.

12. Одреди број темена правилног многоугла чији је централни угао 30˚.

13. Колико има страница многоугао чији је укупан број дијагонала 230?

14. Нацртај произвољан петоугао ABCDE и напиши парове његових суседних страница.

15. Који многоугао има осам пута више дијагонала него што има страница?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 01. марта 2021