Закон сталних односа маса – тест

Закон сталних односа маса – тест

Соли – тест

Хидроксиди и киселине – тест

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Gvožđe, aluminijum i bakar- svojstva i primena – test za 8. razred

Резултат теста

1. На основу дате формуле одредити масене уделе хемијских елемената.

2. Колико износи масени удео хемијских елемената у хидрогену?

3. Који научник је дошао до закона сталних односа маса?

4. На основу формуле одредити однос маса калцијума и кисеоника:

5. Прустов закон или:
6. Шта је тачно?

7. Дати однос маса 6:1:8 одговара:

8. Какав однос имају масе елемената који изграђују неко једињење?

9. Какав је однос броја атома водоника и кисеоника у молекулу воде?

10. Колико грама гвожђа и колико грама сумпора треба да се помеша како би се добило 11g гвожђе(ⅠⅠ)-сулфида?
11. У којем се односу маса једине елементи у натријум-сулфату?

12. Које једињење има однос маса елемената 5:4:8?

13. Ако је однос маса азота и кисеоника у једињењу 14:16, онда је реч о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ