Закон сталних односа маса – тест

Закон сталних односа маса – тест

Соли – тест

Хидроксиди и киселине – тест

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Gvožđe, aluminijum i bakar- svojstva i primena – test za 8. razred

Резултат теста

1. Ако је однос маса азота и кисеоника у једињењу 14:16, онда је реч о:

2. Прустов закон или:

3. Дати однос маса 6:1:8 одговара:

4. У којем се односу маса једине елементи у натријум-сулфату?

5. Какав је однос броја атома водоника и кисеоника у молекулу воде?
6. Какав однос имају масе елемената који изграђују неко једињење?

7. Који научник је дошао до закона сталних односа маса?

8. На основу дате формуле одредити масене уделе хемијских елемената.

9. На основу формуле одредити однос маса калцијума и кисеоника:

10. Колико грама гвожђа и колико грама сумпора треба да се помеша како би се добило 11g гвожђе(ⅠⅠ)-сулфида?
11. Које једињење има однос маса елемената 5:4:8?

12. Шта је тачно?

13. Колико износи масени удео хемијских елемената у хидрогену?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ