Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Функционални стилови – тест

Гласовне промене – тест

Прилошке одредбе – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Међу хајдуцима нашао се један ускок. Који?

2. Ко каже за себе да је Кадар стићи и утећи и на страшном месту постајати?

3. Која од наведених песама припада песмама старијих времена?

4. Колико година Бећир-ага не може на миру да вечера због Малог Радојице?

5. Турска реч була значи исто што и...

6. Мали Радојица трпи разне муке. Која стилска фигура је употребљена у опису мука Малог Радојице?

7. Једна од наведених великашких породица није опевана у песмама покосовског тематског круга:

8. "Вила гњиздо тица ластавица Вила га је за девет година А данас га поче да развија... " Наведени стихови пример су за стилску фигуру:

9. На њему је руво страховито: рисовина и самуровина, а на коњу сама међедина, бојно копље вуком покројено... У наведеним стиховима описан је:

10. Шта значи реч сужањ?

11. Више ког града је звезда Даница дангубила три бијела дана, гледајући чуда великога?

12. Око чега су се завадила браћа Јакшићи?

13. Шенлук је...

14. ...Нити грми, нит се земља тресе, Нити бије море о мраморје, Нит се бију на Попина виле... Ови стихови чине један део стилске фигуре која се назива:

15. Ао, доро, врло добро моје, Доста ли смо, доро, војевали из Турака робље изводили... Јунак песме се овим речима обраћа:

16. Од свију је и већа и љепша; љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила...

17. У ком граду је заробљен Мали Радојица?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ