Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. На њему је руво страховито: рисовина и самуровина, а на коњу сама међедина, бојно копље вуком покројено... У наведеним стиховима описан је:

2. Више ког града је звезда Даница дангубила три бијела дана, гледајући чуда великога?

3. Око чега су се завадила браћа Јакшићи?

4. Ао, доро, врло добро моје, Доста ли смо, доро, војевали из Турака робље изводили... Јунак песме се овим речима обраћа:

5. "Вила гњиздо тица ластавица Вила га је за девет година А данас га поче да развија... " Наведени стихови пример су за стилску фигуру:

6. Мали Радојица трпи разне муке. Која стилска фигура је употребљена у опису мука Малог Радојице?

7. Шта значи реч сужањ?

8. Ко каже за себе да је Кадар стићи и утећи и на страшном месту постајати?

9. Шенлук је...

10. У ком граду је заробљен Мали Радојица?

11. Колико година Бећир-ага не може на миру да вечера због Малог Радојице?

12. ...Нити грми, нит се земља тресе, Нити бије море о мраморје, Нит се бију на Попина виле... Ови стихови чине један део стилске фигуре која се назива:

13. Од свију је и већа и љепша; љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила...

14. Међу хајдуцима нашао се један ускок. Који?

15. Турска реч була значи исто што и...

16. Која од наведених песама припада песмама старијих времена?

17. Једна од наведених великашких породица није опевана у песмама покосовског тематског круга:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ