Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Покосовски, хајдучки и ускочки циклус – тест

Функционални стилови – тест

Гласовне промене – тест

Прилошке одредбе – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Турска реч була значи исто што и...

2. Једна од наведених великашких породица није опевана у песмама покосовског тематског круга:

3. Ао, доро, врло добро моје, Доста ли смо, доро, војевали из Турака робље изводили... Јунак песме се овим речима обраћа:

4. Колико година Бећир-ага не може на миру да вечера због Малог Радојице?

5. Мали Радојица трпи разне муке. Која стилска фигура је употребљена у опису мука Малог Радојице?
6. Шта значи реч сужањ?

7. Која од наведених песама припада песмама старијих времена?

8. Међу хајдуцима нашао се један ускок. Који?

9. Шенлук је...

10. Више ког града је звезда Даница дангубила три бијела дана, гледајући чуда великога?
11. Од свију је и већа и љепша; љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила...

12. На њему је руво страховито: рисовина и самуровина, а на коњу сама међедина, бојно копље вуком покројено... У наведеним стиховима описан је:

13. ...Нити грми, нит се земља тресе, Нити бије море о мраморје, Нит се бију на Попина виле... Ови стихови чине један део стилске фигуре која се назива:

14. Ко каже за себе да је Кадар стићи и утећи и на страшном месту постајати?

15. У ком граду је заробљен Мали Радојица?
16. Око чега су се завадила браћа Јакшићи?

17. "Вила гњиздо тица ластавица Вила га је за девет година А данас га поче да развија... " Наведени стихови пример су за стилску фигуру:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ