Многоугао – тест

Многоугао – тест

Резултат теста

1. Шта је многоугао?

2. Је ли скуп тачака на слици многоугао или није?

3. Многоугао на слици је ...

4. Допуни реченицу: Конвекси многоуглови имају све унутрашње углове __________ 180°.

5. Дужи АB и BC су:
6. Дијагонала је дуж која спаја:

7. Вредне пчеле граде своје саће у облику:

8. Збир унутрашњих углова многоугла Sn

9. Центар описане и центар уписане кружнице многоугла се поклапају.

10. Многоугао на слици зовемо:
11. У геометрији, осмоугао је многоугао који има осам страна и осам углова.

12. Центар описане и центар уписане кружнице многоугла се не поклапају.

13. Колико је укупан број дијагонала шестоугла?

14. Колико је укупан број дијагонала двадесетоугла?

15. Пред кином се срело 8 пријатеља. Ако се сваки руковао са сваким, колико је руковања било?
16. Постоји ли многоугао који има укупно 65 дијагонала?​

17. Обим правилног многоугла је O=a*n

18. Колико суседних тема има свако теме неког многоугла?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ