Многоугао

Резултат теста

1. Број дијагонала из једног темена десетоугла је:

2. Ако се из једног темена многоугла може повући 12 дијагонала, о ком многоуглу је реч?

3. Колики је укупан број дијагонала десетоугла?

4. Колико износи збир унутрашњих углова многоугла који има 14 страница?

5. Колико страница има многоугао чији је збир унутрашњих углова 1620˚?
6. Одреди многоугао код кога је укупан број дијагонала једнак броју страница.

7. Одредити меру шестог угла код шестоугла ако су дате мере пет углова: 147˚, 110˚, 121˚, 99˚ и 102˚.

8. Збир спољашњих углова многоугла је седам пута мањи од збира унутрашњих углова. Који је то многоугао?

9. Ако су унутрашњи углови петоугла: 5x, 8x, 3x, 4x и 7x, њихове мере у степенима су:

10. Колико износи унутрашњи угао правилног дванаестоугла?
11. Израчунај меру унутрашњег угла правилног многоугла ако је збир његових унутрашњих углова 2340˚

12. Колико укупно дијагонала има правилан многоугао чији један спољашњи угао износи 20˚?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ