Основни хемијски појмови

Резултат теста

1. Од чега зависе својства смеша?

2. Вода за пиће је

3. Који исказ је тачан?

4. Једноставна чиста супстанца је

5. Састојци смеше не задржавају своја својства када се помешају.
6. Шта је од наведених појмова супстанца?

7. Чисте супстанце које се хемијским поступком могу раздвојити на простије супстанце називају се

8. Азот је материја

9. Која од наведених промена је физичка?

10. У наведеном скупу хемијских елемената и једињења издвој назив хемијског елемента.
11. Хемија изучава

12. Чисте супстанце које се ниједним поступком не могу разложити на простије супстанце називају се

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ