Основни хемијски појмови

Резултат теста

1. Чисте супстанце које се ниједним поступком не могу разложити на простије супстанце називају се

2. Од чега зависе својства смеша?

3. Чисте супстанце које се хемијским поступком могу раздвојити на простије супстанце називају се

4. Азот је материја

5. Која од наведених промена је физичка?

6. Који исказ је тачан?

7. Једноставна чиста супстанца је

8. Вода за пиће је

9. Хемија изучава

10. Шта је од наведених појмова супстанца?

11. Састојци смеше не задржавају своја својства када се помешају.

12. У наведеном скупу хемијских елемената и једињења издвој назив хемијског елемента.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ