Количина супстанце – тест

Количина супстанце – тест

Основни хемијски појмови

Смеше – тест

Неметали – тест

Резултат теста

1. Oznaka za masu je:

2. Označi kojim jedinicama možemo izraziti masu:

3. Osnovna jedinica za temperaturu je:

4. Osnovna jedinica za masu je:

5. Osnovna jedinica za količinu supstance je:
6. Oznaka za količinu supstance je:

7. Količina supstance se odnosi na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ