Количина супстанце – тест

Количина супстанце – тест

Резултат теста

1. Osnovna jedinica za masu je:

2. Osnovna jedinica za temperaturu je:

3. Količina supstance se odnosi na:

4. Označi kojim jedinicama možemo izraziti masu:

5. Oznaka za masu je:

6. Oznaka za količinu supstance je:

7. Osnovna jedinica za količinu supstance je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ