Sistematizacija gradiva (Mu program)– Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Mikrobit je ručni, programabilni mikro-računar koji je razvijen prvenstveno kako bi zainteresovao decu za programiranje.

2. Na prednjoj strani mikrobita nalazi se koliko lampica koje su poređane u pet vrsta i pet kolona?

3. Mikrobit je opremljen i brojnim senzorima koji će nam omogućiti razne zanimljive primene ovog mikro-računara.

4. Mikrobit se najjednostavnije programira preko uređivača blokova, ali nije mnogo složenije ni ako programiramo u nekom od pravih, tekstualnih programskih jezika, poput Javaskripta ili Pajtona.

5. U mikropajton moći ćemo da koristimo naša slova i ostale Unicode karaktere ili da formatiramo stringove.
6. Okruženje u kome se mikrobit najjednostavnije programira u Pajtonu (tačnije Mikropajtonu) je:

7. Kako pripremamo okruženje za rad sa mikrobitom?

8. Glavni meni se sastoji iz koliko stavki?

9. Dugme zoom-in?

10. Dugme Repl?
11. Koliko se svetlećih dioda nalazi na prednjoj strani mikrobita?

12. Koji od navedenih senzora mikrobit nema ugrađen?

13. Da li je moguće bežično upravljati mikrobitom?

14. Ako želimo grafički da prikažemo podatke sa nekog senzora u realnom vremenu, koristićemo:

15. Dugme *Flash* služi da:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ