Informatika i računarstvo – if…elif…else

Informatika i računarstvo – if…elif…else

Резултат теста

1. Nareba if u prevodu znači

2. Koji od ovih znakova predstavlja različitost (nije jednako)?

3. Ako uradim domaći zadatak i učim za ispit, dobiću 5. To je logički operator...

4. if a%5==0: predstavlja uslov...

5. If...elif...else označava...
6. Šta znači uslov da je a!=0:

7. Šta će se ispisati na ekranu ako se upišu brojevi: 12 i 5

8. Svaka linija koda je označena brojem. Koja linija koda ima grešku ( upisati samo broj).

9. 2. linija koda nedostaje, kako glasi ta provera?

10. Gdje je greška?
11. Znak za pridruživanje neke vrednosti varijabli je:

12. Kojom komandom čuvamo ceo BROJ u promenljivoj Ks? Označite ispravno napisanu komandu.

13. Dopuni sledeću naredbu: a=____(input("Upiši stranicu a:"))

14. Kako se naziva grafički prikaz algoritma?

15. Odaberi naredbu za grananje
16. Nakon pisanja naredbe if upisujemo...

17. Relacijski operator za jednako je

18. Naredba u Python-u za dijeljenje je

19. Ako se u algoritmu nalazi naredba odluke oblika ako...onda...inače takav algoritam zove se

20. a==10 naziva se
21. Naredbe koje slijede iza naredbe if izvršavaju se ako...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ