Резултат теста

1. Африка је по површини и броју становника:

2. Једине венчане планине у Африци су:

3. Највећа пустиња на свету је:

4. Површина Африке заузима:

5. Африка се састоји од:
6. Највећа држава у Африци је:

7. Африка се са Гриничом сече у:

8. Најмање растојање између Европе и Африке је у:

9. Границу Африке према Азији чини:

10. Изабери острва која се налазе у Африци:
11. Обале Африке су:

12. Према облицима рељефа Африка се може поделити на:

13. Највећи део ниске Африке заузима:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ