Prva i druga industrijska revolucijа – test

Prva i druga industrijska revolucijа – test

Резултат теста

1. Motor s unutrašnjim sagorevanjem izumeo je...

2. Pogonsko "gorivo" prve industrijske revolucije bila je para, a "goriva" za drugu industrijsku revoluciji postala su:

3. U kom veku se desilo otkriće parne mašine?

4. Obležja novog apsolutima su:

5. Na fotografiji je

6. Kako se naziva razdoblje u Habsburškoj Monarhiji od 1851.- 1960?

7. Urbanizacija početkom 19. veka je najraširenija u: (2 tačna odgovora)

8. Štа je uzrok Prve industrijske revolucije?

9. Koji naziv upotrebljavaju komunisti za potlačeni sloj radnika? (jedna reč):

10. Razdoblje 19. veka zovemo još i

11. Ko je i kada usavršio parnu mašinu?

12. U kojoj vrsti industrije je započela revolucija?

13. Definicija "Nagli društveni, ekonomski i državni preokret koji često označava pobunu i građanski rat" odnosi se na pojam:

14. Koje od navedenih prednosti su osigurali da Britanija bude kolevka industrijske revolucije:

15. Rudolf Dizel je konstruisao motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

16. "Raketa je u početku išla brzinom od 20 km/h. Konstruisana je 1814.godine od strane Džordža Stivensona." O čemu se radi?

17. Koje godine je nastao Panamski kanal?

18. Za šta su se zalagali socijalisti?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ