Prva i druga industrijska revolucijа – test

Prva i druga industrijska revolucijа – test

Резултат теста

1. 1879 godine električnu struju konstruisao je:

2. Kog se datuma svake godine obležava Praznik rada?

3. Pojmovi "klasa", "klasna borba", "diktatura proletarijata" karakteristični su za filozofsko-političku ideologiju:

4. Način proizvodnje pre industrijske revolucije u kojem svaki radnik odrađuje jedan dеo posla nazivamo:

5. Vrsta umetnosti koja je obeležila kraj novog i početak modernog veka sa slike je
6. Štа je industrijska revolucija?

7. Kako su se zvala braća koja su izumela avion?

8. Urbanizacija početkom 19. veka je najraširenija u: (2 tačna odgovora)

9. Prva lokomotiva zvala se:

10. Šta od navedenog ćemo uključiti u uspehe agrarne revolucije 17. i 18. veka:
11. Za što su se zalagali socijalisti?

12. Pogonsko "gorivo" prve industrijske revolucije bila je para, a "goriva" za drugu industrijsku revoluciji postala su:

13. U kom gradu je izgrađena prva podzemna železnica?

14. Koje od navedenih prednosti su osigurali da Britanija bude kolevka industrijske revolucije:

15. Kako se zajedničkim imenom nazvao problem položaja radnika i njihovih životnih uslova?
16. Telefon se pojavio

17. Ko je izgradio prvi parobrod (Clermont)?

18. Štа je uzrok Prve industrijske revolucije?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ