Примена Питагорине теореме на правоугаоник

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Примена Питагорине теореме на квадрат i pravougaonik

Примена Питагорине теореме на квадрат

Резултат теста

1. Ако дијагонале правоугаоника граде угао од 60˚, а краћа страница има дужину 6cm, колико износи дужина дуже странице овог правоугаоника?

2. Колика је површина правоугаоника ако једна његова страница има дужину 40cm, а дијагонала му је дужине 41cm?

3. Колика је дужина обима правоугаоника чија је дијагонала дужине 5cm и једна страница има дужину 4cm?

4. Колико износи дужина дијагонале правоугаоника чије су странице дужина 5cm и 12cm?

5. Ако је обим правоугаоника 28cm и дужина једне странице 8cm, колико износи дужина пречника описане кружнице овог правоугаоника?
6. Ако полупречник описане кружнице има дужину 10cm, а једна страница правоугаоника износи 16cm, колики је обим правоугаоника?

7. Странице првог правоугаоника су дужина 8cm и 15cm. Ако се краћа продужи за 1cm, а дужа смањи за 3cm, добија се други правоугаоник. Који од ова два правоугаоника има дужу дијагоналу и за колико?

8. Дужина дијагонале правоугаоника који настаје спајањем два квадрата странице 4cm је:

9. Ако је површина правоугаоника 168cm² а дужина једне странице износи 7cm, колико износи дужина дијагонале овог правоугаоника?

10. Колико износи дужина полупречника описане кружнице правоугаоника ако су његове странице дужина 6cm и 8cm?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ