Књижевност – тест (7. разред)

Књижевност – тест (7. разред)

Прилошке одредбе – тест

Покосовски циклус песама: Смрт војводе Кајице – тест

Синтагме – именичке и придевске

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Строфа од 4 стиха назива се:

2. Десетерац је:

3. "Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне! Газите тихим ходом!" Из које песме су наведени стихови?

4. Пронађи књижевно-научне врсте.

5. Обележи особине слободног стиха.
6. Обележи епска дела.

7. Обележи лирска дела.

8. Пронађи дело које не припада народној књижевности.

9. Обележи особине које испољава главни јунак у песми Смрт војводе Пријезде:

10. Обележи тачне тврдње.
11. Одлике епских народних песама јесу:

12. Обележи тачно. "Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата И на мртве алге тресетница пада, Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата, Прометеји наде, апостоли јада."

13. Пронађи тачне тврдње.

14. Из ког дела је следећа реченица: "Само се срцем јасно види"?

15. Обележи тврдње које се односе на Малог Принца.
16. Радња романа Хајдук Станко одвија се у:

17. "Сад те шаљем с ГЛАВОМ НЕРАЗУМНОМ..." У овим стиховима препознајеш:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ