Правопис – тест (7. разред)

Правопис – тест (7. разред)

Зависне реченице: допусне – тест

Творба речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи реченицу у којој је ПРАВИЛНО употребљено велико слово:

2. Означи реченицу у којој је ПРАВИЛНО употребљено велико слово:

3. Означи правилно написану реченицу:

4. Означи примере у којима је реч правилно растављена на крају реда:

5. Реченица "Поштујући законе, стићи ћемо далеко", је написана у одричном облику.
6. Означи речи које НИСУ ПРАВИЛНО написане:

7. Препиши реченицу и додај ЗАРЕЗ, УЗВИЧНИК и ЦРТИЦУ тамо где је потребно: Но но то не сме да се дира.

8. Препиши реченицу тако што ћеш заменицу у загради написати правилно: Он то не би урадио (за + никакве) паре.

9. Препиши реченицу тако што ћеш заменицу у загради написати правилно: (са + никоја) стране није стизала помоћ.

10. Препиши реченицу и додај ЗНАКЕ ИНТЕРПУКЦИЈЕ тамо где је потребно: Хеј да ли је данас субота или недеља?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ