Od sistema organa do organizma – test

Od sistema organa do organizma – test

Sistem čulnih organa čoveka- Test za 7. razred

Sistem organa za varenje – test

Систем органа за циркулацију

Систем органа за размножавање – тест

Sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem- Test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. Pored pluća vazdušne kese imaju:

2. Tipovi telesnih tečnosti mogu biti:

3. Organogeneza je proces stvaranja ________.

4. Hemijska čula su čulo _______ i ukusa.

5. Hemolimfa je tečnost koja cirkuliše otvorenim sistemom a sreće se kod insekata.
6. Mriještenjem se naziva proces odlaganja i oplodnje __________ životinja kod kojih se odvija spoljašnja oplodnja.

7. Sve životinje se razmnožavaju bespolnim putem.

8. Krv je tečnost koja cirkuliše otvorenim sistemom.

9. Izbaci uljeza:

10. Čulo vida spada u mehanička čula.
11. Uloga sistema organa za izlučivanje je izbacivanje štetnih čestica i viška vode!

12. Kičmenjaci imaju vrpčast nervni sistem.

13. Svi sistemi organa čine:

14. Krvni sistem ili sistem organa za cirkulaciju čine:

15. Vodozemci dišu na:
16. Ribe dišu na škrge, imaju ________ srce i cevast nervni sistem.

17. Prva ćelija koja nastaje nakon spajanja spermatozoida i jajne ćelije naziva se zigot.

18. Znoj je supstanca proizvedena od strane:

19. Periodična izmena perija kod ptica naziva se:

20. Pelikula je membrana:
21. Centralni nervni sistem može biti vrpčast, ganglijski i ___________.

22. Znojne, lojna, mlečne žlezde smještene su duboko u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ