Od sistema organa do organizma – test

Od sistema organa do organizma – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. Pravilno napisan put vazduda kod čoveka je:

2. Nervni sistem kičmenjaka čine mozak i kičmena moždina.

3. Prva ćelija koja nastaje nakon spajanja spermatozoida i jajne ćelije naziva se zigot.

4. Kod riba srećemo spoljašnju oplodnju.

5. Organ je skup:

6. Hidrolimfa je tečnost spoljašne sredine.

7. Koja od navedenih je tačna tvrnja:

8. Izbaci uljeza!

9. Pelikula je membrana:

10. Periodična izmena perija kod ptica naziva se:

11. Od zametnog listića ektoderma nastaje koža.

12. Znoj je supstanca proizvedena od strane:

13. Razmnožavanje može biti bespolno i __________.

14. Koža kičmenjaka je:

15. Skelet kičmenjaka se deli na:

16. Izbaci uljeza:

17. Kičmenjaci imaju:

18. Označi netačan odgovor:

19. Kod beskičmenjaka koža je:

20. Tipovi telesnih tečnosti mogu biti:

21. Kičmenjaci dišu na:

22. Sve životinje se razmnožavaju bespolnim putem.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ