Гласови – тест

Гласови – тест

Књижевност – основни теоријски појмови – тест

Реченични чланови – тест

Глаголске основе – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Изабери ТРИ тачне тврдње.

2. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

3. У речи КОРАК замени надзубни сонант звучним парњаком безвучног гласа С. Добијена реч гласи:

4. Означи ТРИ лична имена која се састоје од вокала и сонаната.

5. У речи ВИР уснено-зубни сонант замени задњонепчним безвучним сугласником без пара. Добијена реч гласи:
6. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.

7. Од понуђених гласова означи звучни предњонепчани сугласник.

8. Означи TРИ речи у којима су сви гласови ЗВУЧНИ ( вокали + сонанти + звучни сугласници).

9. Уснени или лабијални гласови су:

10. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.
11. И сонант Л је у далекој прошлости био вокал. Данас га у вокалном облику срећемо у речима страног порекла. Означи ДВЕ такве речи.

12. У низу СОНАНАТА ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:

13. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

14. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.

15. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:
16. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

17. Вокал је носилац слога и према броју вокала одређујемо број слогова у речи. Означи речи које су правилно подељене на слогове.

18. Безвучни парњак звучног гласа Ђ је:

19. У речи ТРАВА зубни сугласник замени безвучним парњаком гласа Г.

20. У речи ПУШКА замени двоуснени безвучни сугласник назалним предњонепчаним сонантом. Добијена реч гласи
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ