Збир углова многоугла – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Збир углова многоугла – тест

Резултат теста

1. Колики је збир унутрашњих углова троугла?

2. Колики је збир спољашњих углова четвороугла?

3. Да ли може збир унутрашњих углова неког многоугла бити 5 850°?

4. Колико темена има многоугао чији је збир унутрашњих углова 120 пута већи од броја темена?

5. Колико темена има многоугао чији је збир спољашњих углова 90 пута већи од броја темена?
6. За колико ће се повећати збир унутрашњих углова ако се број темена многоугла повећа за 5?

7. За колико треба повећати број темена многоугла да би се збир унутрашњих углова повећао за 3040°?

8. Три унутрашња угла четвороугла су 70°,100° и 130°.Колики је четврти унутрашњи угао?

9. Један унутрашњи угао седмоугла је прав, а преостали унутрашњи углови су међусобно једнаки.Колики су преостали унутрашњи углови?

10. Да ли конвексан n-троугао(n>4) може имати четири права спољашња угла или више њих?
11. Поређани од најмањег до највећег, унутрашњи углови шестоугла међусобно се за разликују за 20°.Колики су ти углови?

12. Збир унутрашњих углова многоугла је 1620°.Колико страница има тај многоугао?

13. Осам углова деветоугла међусобно су једнаки, а мера деветог је 140°.Колика је мера једног угла од осам једнаких углова?

14. Једна тераса има облик многоугла, чија су три угла права, а остала два једнака.Одредити мере непознатих углова.

15. Да ли постоји многоугао са четири оштра унутрашња угла?
16. За колико се разликује збир унутрашњих углова седамнаестоугла од збира унутрашњих углова тринаестоугла?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ