Нација и слобода- Револуција 1848/49. године

Нација и слобода- Револуција 1848/49. године

1. Побуна 1848. године омогућила је укидање сваког облика монархије и успостављање:

2. Да ли је феудализам укинут у свим државама захваћеним револуцијом?

3. Један од револуционарних захтева било је укидање апсолутизма.

4. У којој држави су почеле револуције?

5. Прва интернационална радничка организација створена је у:
6. Када су Срби прогласили Српску Војводину?

7. Које године су започеле револуције?

8. Најистакнутији захтев револуционара у Италији и Немачкој било је:

9. 1852. године је у Француској:

10. У аустријском делу Хабзбуршке монархије су побуњени грађани тражили:
11. Француска је захтевала:

12. Скуп политичких идеја и друштвених идеала који представљају поглед на свет неке друштвене групе означава се као:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста