Друштвене одлике Африке

Друштвене одлике Африке

Afrika: prirodne i društvene odlike (7.r.)

Природне одлике Африке II

1. Шта утиче на високу смртност становништва?

2. Која су демографска обележја Африке по којима се она разликује од остатка света?

3. Африку карактерише највећа стопа раста броја становника.

4. Најстарије бело становништво Африке чине:

5. Африка је најмногољуднији континент на Земљи.
6. Граница између европеидне и негроидне расе је пустиња _______.

7. Африка има _____ стопу смртности.

8. Најгушће насељене државе Африке су:

9. Да ли се Африка убраја у развијене делове света?

10. У Африци се среће европеидна и негроидна раса.
11. Најређе насељене државе Африке су:

12. Колико становника има Африка?

13. Најстарији афрички народи су:

14. Зашто Африка бележи брз пораст броја становника?

15. Каиро је један од највећих градова Африке.
16. Африка је етнички ______ простор.

17. Каква је старосна структура становништва у Африци?

18. Ниво урбанизације највећи је на:

19. _____ су сиромашна предграђа у Африци.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста