Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – тест

Гласовне промене – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Која је гласовна промена извршена у речи КРУЖИЋ?

2. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

3. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

4. Код глагола са инфинитивном основном на К, Г, Х у имперфектној промени долази до...

5. Која гласовна промена је извршена у речи ОВЦЕ (ген. множине гласи ОВАЦА)
6. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

7. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

8. Присвојни придеви МИЛКИН, АНКИН, ОЛГИН, пример су одступања од гласовне промене:

9. Која гласовна промена се врши у компаративу придева ЈАК, ДРАГ, ТИХ?

10. У компаративу придева блед - БЛЕЂИ уочавамо гласовну промену:
11. Која је гласовна промена извршена у речи ПРАШАК?

12. У придеву МИЛИЧИН извршена је гласовна промена:

13. Одреди гласовне промене које не уочаваш у именици ЛИШЋЕ:

14. У речи ТРЧАО извршено је

15. Издвој речи у којима има непостојано А.
16. Препознај гласовну промену у речи ЂАЦИ (ђак+и).

17. Која гласовна промена је извршена у речима ЂАЦИ, ОБЛАЦИ, ЈУНАЦИ?

18. Означи правилно написан присвојни придев:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ