Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – тест

Гласовне промене – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

2. Препознај гласовну промену у речи ВРЕДНО (вредан).

3. Означи правилно написан присвојни придев:

4. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

5. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

6. У презентској промени глагола ВУЋИ извршила се гласовна промена...

7. Која гласовна промена је извршена у речима ЂАЦИ, ОБЛАЦИ, ЈУНАЦИ?

8. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

9. Једна именица је уљез.

10. Обележи низ у коме су све три речи правилно написане.

11. У глаголу РАЗЉУТИТИ СЕ није извршена гласовна промена:

12. Асимилација и сажимање самогласника извршена је у речима:

13. Која гласовна промена је извршена у речи БЛЕЂИ?

14. Препознај гласовну промену у речи АУТОБУСКИ (аутобус+ски).

15. Која промена је извршена у вокативу речи БОГ?

16. Сонант Л прелазио је О када се налазио:

17. Шта је тачно?

18. Обележи групу речи у којима је извршена гласовна промена губљење сугласника.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ