Kretanje – test (6.r.)

Kretanje – test (6.r.)

Резултат теста

1. Mehaničko kretanje je promena položaja tela u odnosu na druga tela.

2. Linija po kojoj se telo kreće, odnosno skup uzastopnih položaja kroz koje telo prođe u toku kretanja je ________________.

3. Prema obliku putanje tela, kakva kretanja postoje?

4. U zavisnosti od toga kolike puteve prelazi telo u uzastopnim jednakim vremenskim intervalima, kakva kretanja mogu biti

5. Vrednost brzine pri ravnomernom pravolinijskom kretanju tela izračuva se tako što se
6. Dečak je prešao put od kuće do udaljene prodavnice 500m. Taj put je prešao za 10 minuta. Kojom srednjom brzinom se ovaj dečak kretao?

7. Ako je auto išao 40km/h , kolika je to brzina bila u m/s?

8. Ako se Aca kreće 50km/h a Vlada 2m/s, ko se kreće brže, Aca ili Vlada?

9. Koliku je dužinu puta prešao vozač ako se kretao brzinom 40km/h tačno pola sata.?

10. 1km/h koliko je to m/s
11. Koliko je vremena potrebno da se pređe put od 2km ako je brzina kretanja 40km/ h?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ