Biologija: Ćelija – test (5.r.)

Biologija: Ćelija – test (5.r.)

Živa bića, neživa priroda i biologija- Test za 5. razred

Istraživanje prirode – test za 5. razred

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Sva živa bića na planeti sastavljena su od:

2. Ćelije su osnovne gradivne i funkcionalne jedinice samo pojedinih živih bića.

3. Oblik, veličina i boja ćelija zavisi od:

4. Zajedničko svim ćelijama je to da su:

5. Osnovni delovi ćelije:
6. Ćelijska membrana:

7. Kroz ćelijsku membranu se vrši razmena _________ sa spoljašnjom sredinom, tačnije nešto u ćeliju ulazi ili iz nje izlazi.

8. Citoplazma

9. U citoplazmi se nalaze _________.

10. __________ su telašca od kojih svako ima svoj oblik, građu i određenu ulogu u ćeliji.
11. Citoplazma se sastoji od:

12. _________ je organela koja kontroliše sve ostale funkcije ćelije.

13. Jedro

14. ___________ je jedrova organela, a u hromatinu su zapisane osobine koje se prenose na potomstvo.

15. Osim osnovnih delova ćelije biljne ćelije imaju još i __________, ĆELIJSKI ZID i HLOROPLAST.
16. Vakuola se nalazi u

17. Ćelijski zid

18. Hloroplast je organela u kojoj se nalazi hlorofil.

19. Životinjske ćelije osim ćelijske membrane, citoplazme sa organelama i jedra ima i CENTRIOLE.

20. CENTRIOLE su organele koje učestvuju u _______ćelije.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ