Biologija: Ćelija – test (5.r.)

Biologija: Ćelija – test (5.r.)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. _________ je organela koja kontroliše sve ostale funkcije ćelije.

2. Životinjske ćelije osim ćelijske membrane, citoplazme sa organelama i jedra ima i CENTRIOLE.

3. Citoplazma

4. Hloroplast je organela u kojoj se nalazi hlorofil.

5. Kroz ćelijsku membranu se vrši razmena _________ sa spoljašnjom sredinom, tačnije nešto u ćeliju ulazi ili iz nje izlazi.

6. U citoplazmi se nalaze _________.

7. CENTRIOLE su organele koje učestvuju u _______ćelije.

8. Sva živa bića na planeti sastavljena su od:

9. Zajedničko svim ćelijama je to da su:

10. Ćelijski zid

11. Osnovni delovi ćelije:

12. Ćelijska membrana:

13. Citoplazma se sastoji od:

14. __________ su telašca od kojih svako ima svoj oblik, građu i određenu ulogu u ćeliji.

15. Vakuola se nalazi u

16. Jedro

17. Oblik, veličina i boja ćelija zavisi od:

18. ___________ je jedrova organela, a u hromatinu su zapisane osobine koje se prenose na potomstvo.

19. Osim osnovnih delova ćelije biljne ćelije imaju još i __________, ĆELIJSKI ZID i HLOROPLAST.

20. Ćelije su osnovne gradivne i funkcionalne jedinice samo pojedinih živih bića.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ