Transport supstanci kod čoveka i životinja

Transport supstanci kod čoveka i životinja

Disanje – test za 6. razred

Ishrana i varenje – test za 6. razred

1. Limfa se sastoji od limfne plazme i _____ krvnih zrnaca.

2. Sistem organa za cirkulaciju čine:

3. Venski krvni sudovi su:

4. _______ transportuju krv bogatu kiseonikom.

5. Kod biljaka se transport obavlja kroz biljna tkiva i organe.
6. Cirkulacija krvi se ostvaruje između srca i ćelija. Ovo je:

7. Čovek ima:

8. Plućna vena provodi krv bogatu kiseonikom.

9. Srce je građeno od leve i desne pretkomore i _______.

10. Jedna od uloga sistema za cirkulaciju je i eliminacija viška vode i toksičnih produkata metabolizma iz organizma.
11. Mekušci imaju zatvoren krvni sistem.

12. Kod životinja jednostavnije građe korisne supstance se prenose:

13. Mali krvotok podrazumeva cirkulaciju krvi između srca i ______.

14. Transport supstanci kroz organizme carstva životinja vrši se preko organa za:

15. Srce je sa spoljašnje strane obmotano tankom, dvoslojnom membranom koja se naziva:
16. Krv je tečno, ________ tkivo.

17. Koje krvne ćelije učestvuju u zgrušavanju krvi?

18. Venski krvni sudovi transportuju krv bogatu:

19. Kod višećelijskih gljiva se korisne supstance prenose:

20. Da bi ćelija normalno funkcionisala potrebno je da se stalno snabdeva:
21. Srce je šuplji, _____ organ.

22. Leukociti su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста