Transport supstanci kod čoveka i životinja

Transport supstanci kod čoveka i životinja

1. Čovek ima:

2. Krv je tečno, ________ tkivo.

3. Leukociti su:

4. Srce je sa spoljašnje strane obmotano tankom, dvoslojnom membranom koja se naziva:

5. Kod životinja jednostavnije građe korisne supstance se prenose:

6. Srce je šuplji, _____ organ.

7. Jedna od uloga sistema za cirkulaciju je i eliminacija viška vode i toksičnih produkata metabolizma iz organizma.

8. Srce je građeno od leve i desne pretkomore i _______.

9. Mekušci imaju zatvoren krvni sistem.

10. Sistem organa za cirkulaciju čine:

11. Koje krvne ćelije učestvuju u zgrušavanju krvi?

12. Da bi ćelija normalno funkcionisala potrebno je da se stalno snabdeva:

13. Limfa se sastoji od limfne plazme i _____ krvnih zrnaca.

14. _______ transportuju krv bogatu kiseonikom.

15. Transport supstanci kroz organizme carstva životinja vrši se preko organa za:

16. Kod biljaka se transport obavlja kroz biljna tkiva i organe.

17. Venski krvni sudovi transportuju krv bogatu:

18. Mali krvotok podrazumeva cirkulaciju krvi između srca i ______.

19. Cirkulacija krvi se ostvaruje između srca i ćelija. Ovo je:

20. Plućna vena provodi krv bogatu kiseonikom.

21. Kod višećelijskih gljiva se korisne supstance prenose:

22. Venski krvni sudovi su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста