Stvaranje Evrope: Velika seoba naroda- Test za 6. razred

Stvaranje Evrope: Velika seoba naroda- Test za 6. razred

1. Avari su osnovali svoju državu na teritoriji:

2. Avarsku državu uništili su:

3. Ko je sredinom V veka razorio i opljačkao Rim?

4. Na kom prostoru su Franci osnovalo Franačku državu?

5. Šta je pokrenulo Veliku seobu naroda?

6. Germansko pleme Goti podelilo se na:

7. Koju teritoriju su naselili Angli i Saksonci?

8. Vrata naroda su:

9. Premeštanje stanovnika sa jedne teritorije na drugu predstavlja:

10. Velika seoba naroda je trajala:

11. Velika seoba naroda promenila je izgled Evrope.

12. Pravci kretanja su podelili Slovene na:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста