Stvaranje Evrope: Velika seoba naroda- Test za 6. razred

Stvaranje Evrope: Velika seoba naroda- Test za 6. razred

1. Pravci kretanja su podelili Slovene na:

2. Germansko pleme Goti podelilo se na:

3. Avari su osnovali svoju državu na teritoriji:

4. Velika seoba naroda je trajala:

5. Na kom prostoru su Franci osnovalo Franačku državu?
6. Vrata naroda su:

7. Koju teritoriju su naselili Angli i Saksonci?

8. Šta je pokrenulo Veliku seobu naroda?

9. Velika seoba naroda promenila je izgled Evrope.

10. Premeštanje stanovnika sa jedne teritorije na drugu predstavlja:
11. Ko je sredinom V veka razorio i opljačkao Rim?

12. Avarsku državu uništili su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста