Jednačine – test (6.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Jednačine – test

Резултат теста

1. Odredi nepoznati deljenik. X : 200 = 43

2. Ako je proizvod najveći četvorocifreni broj, a prvi činilac 3, drugi činilac je broj:

3. Koji broj treba smanjiti 7 puta da bi dobili zbir brojeva 630 i 370 ?

4. Za koliko treba umanjiti trostruku vrednost broja 2 500 da bi razlika bila 1?

5. Zbir dva broja je 39 000. Prvi sabirak je količnik brojeva 42 000 i 6. Odedi drugi sabirak.
6. Koliko puta treba smanjiti polovinu broja 9 000 da bi količnik bio 3 ?

7. Odaberi jednačinu u kojoj je nepoznati deljenik.

8. U jednoj od datih jednačina rešenje nije broj 3. Koja je to jednačina?

9. .

10. .
11. Odaberi nejednačinu u kojoj je nepoznata delilac.

12. U jednoj od nejednačina skupu rešenja ne sme pripadati nula. Koja je to nejednačina?

13. Odredi najveći prirodan broj koji je rešenje nejednačine 4,2:x>0,7 .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ