Енглески језик: Иницијални тест (6.р.)

Енглески језик: Иницијални тест (6.р.)

Резултат теста

1. The Past Simple Tense je:

2. За прављење упитних и негативних реченица у Past Simple-у користимо помоћни глагол DID.

3. За Past Simple користимо трећу колону глагола у листи неправилних глагола.

4. We __________ (make) a cake, it was delicious.

5. I __________ (think) my football team would win.
6. Present Perfect употребљавамо за радње:

7. I _________(meet) John at the weekend.

8. We __________ (see) the new film yesterday.

9. The girl above is:

10. Sakura is:
11. The Past Continuous Tense је:

12. She ___________ (watch) a movie.

13. ______ she_______? (jump)

14. Zero conditional користимо када желимо да изразимо неку чињеницу.

15. Употреби Нулти кондиционал: If you ______ (heat) ice, it ______ (melt).
16. First Conditional користимо када нешто што урадимо сада има резулатата у будућности.

17. Употреби Први кондиционал: If I _________ (go) out tonight, I __________(go) to the cinema.

18. If we ________ (go) on holiday this summer, we ________ (go) to Spain.

19. Future tense се гради уз помоћ помоћног глагола WILL и инфинитива глагола.

20. Ово време се употребљава за:
21. I __________ (study) French.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ