Koordinatni sistem i vektori – test (6.r.)

Koordinatni sistem i vektori – test

Резултат теста

1. Koordinate tačke A su:

2. Tačka D se nalazi u ____ kvadrantu.

3. Tačke __ i __ se nalaze u četvrtom kvadrantu.

4. Duž ED je paralelna sa ___ osom.

5. Duž BD je paralelna sa ___ osom.
6. Koliko je rastojanje između tačaka B i D?

7. Između kojih tačaka je rastojanje 10 podeoka?

8. Koliko je rastojanje tačke A od koordinatnog početka?

9. Između kojih tačaka je rastojanje 8 podeoka?

10. Ako tačku A preslikamo centralno-simetrično u odnosu na koordinatni početak dobijamo tačku P sa koordinatama:
11. Ako tačku C transliramo za 10 jediničnih vektora na gore dobijamo tačku M sa koordinatama:

12. Ako je tačka O koordinatni početak, koliki je intenzitet vektora OB?

13. Pravac vektora ED je ___ osa.

14. Ako je tačka O koordinatni početak, za koliko jediničnih vektora treba da se translira tačka E da bi četvorougao OEDB bio pravougaonik?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ