Европа, свет и српске земље у раном новом веку- систематизација (6.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Европа, свет и српске земље у раном новом веку- систематизација (6.р.)

1. Као преломни догађаји којима је почео нови век најчешће се узимају:

2. У апсолутистичким монархијама:

3. „Магбет”, „Отело” и „Краљ Лир” су дела:

4. ____________ је опроштајница грехова.

5. Шпански и португалски освајачи Америке називали су се __________.
6. На почетку новог века еснафску производњу заменила је ____________ производња.

7. Хабзбуршка монархија је, заједно са Османским царством, пресудно утицала на историју Срба од XVI до XX века.

8. Прва штампана књига била је _________.

9. Прво велико дело које је најавило ренесансу била је „Божанствена комедија” чији је аутор:

10. Апсолутизам у Русији уведен је за време династије ___________.
11. ____________ је присилно, ређе добровољно, одрицање од хришћанске вероисповести и прихватање ислама.

12. Основна управна и војна јединица у Османском царству био је:

13. Другу сеобу Срба 1739. године предводио је:

14. Један од старих градова на Апенинском полуострву, који је доживео процват почетком новог века, била је:

15. Присталице покрета за променама у Римокатоличкој цркви били су _________.
16. Прединдустријски период карактерише ручна производња.

17. ___________ први је установио теорију по којој је Сунце центар око кога се окрећу планете.

18. _________ значи препород и односила се на покрет за повратак античкој култури у свим областима осим у религији.

19. Прва експедиција која је опловила читаву Земаљску куглу била је шпанска експедиција коју је предводио:

20. Прве колонијалне силе биле су:
21. Привилеговани слој становништва у Османском царству звао се _________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста