Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи

Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне

Појам географске карте и њен развој кроз историју. Елементи карте

1. Сва места на Земљи, осим географске ширине и географске дужине имају надморску висину или дубину.

2. Стрми терени се сенчењем представљају као:

3. ______ означавају истакнуте тачке у рељефу.

4. Густо распоређене изохипсе указују на:

5. _______ висина је вертикално растојање између два места на копну.
6. _________ су предели на копну који су нижи од нивоа мора.

7. Изохипсе осим висине приказују и облик терена.

8. Нијансе браон боје користе се за представљање висине:

9. ________ су линије које на карти спајају тачке са истом надморском висином.

10. _______ обухвата сва узвишења, удубљења, равнине и неравнине на одређеној територији.
11. _____ су цртице које се уцртавају на карту према нагибу терена.

12. _____ су линије које на карти спајају тачке са истом дубином.

13. ______ је вертикално растојање између нивоа светског мора и неког места на копну.

14. Висије су на надморској висини:

15. Рељеф се на карти представља:
16. Ако нема изохипси, то значи да је терен:

17. Која се боја користи за представљање рељефа до 200м надморске висине?

18. Високе планине су на надморским висинама:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста