Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи

Представљање рељефа на картама. Картографски знаци, географски називи

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне

Појам географске карте и њен развој кроз историју. Елементи карте

1. _________ су предели на копну који су нижи од нивоа мора.

2. Високе планине су на надморским висинама:

3. Густо распоређене изохипсе указују на:

4. _____ су цртице које се уцртавају на карту према нагибу терена.

5. Која се боја користи за представљање рељефа до 200м надморске висине?
6. Сва места на Земљи, осим географске ширине и географске дужине имају надморску висину или дубину.

7. ______ означавају истакнуте тачке у рељефу.

8. _____ су линије које на карти спајају тачке са истом дубином.

9. ______ је вертикално растојање између нивоа светског мора и неког места на копну.

10. Изохипсе осим висине приказују и облик терена.
11. _______ висина је вертикално растојање између два места на копну.

12. _______ обухвата сва узвишења, удубљења, равнине и неравнине на одређеној територији.

13. Рељеф се на карти представља:

14. ________ су линије које на карти спајају тачке са истом надморском висином.

15. Ако нема изохипси, то значи да је терен:
16. Нијансе браон боје користе се за представљање висине:

17. Стрми терени се сенчењем представљају као:

18. Висије су на надморској висини:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста