Појам индустрије, индустријализација и подела индустрије

Појам индустрије, индустријализација и подела индустрије

Појам индустрије, индустријализација и подела индустрије II

1. Шта карактерише Другу индустријску револуцију?

2. _______ је скуп међусобно повезаних радних активности у производњи, расподели, размени и потрошњи материјалних добара и услуга намењених задовољавању различитих људских потреба.

3. Најважнији фактори који утичу на развој привреде су:

4. Према врсти производа, индустрија се дели на:

5. Секундарни привредни сектор не обухвата:
6. Примарни привредни сектор обухвата пољопривреду, шумарство и лов и риболов.

7. Шта спада у лаку индустрију?

8. Употребом ______ парне машине започела је Прва индустријска револуција.

9. Природни фактори који утичу на развој привреде су:

10. ________ је процес издвајања материјала из отпада и његово поновно коришћење у исте или сличне сврхе.
11. Најважнији фактори развоја индустрије су:

12. Трговина, саобраћај и туризам припадају:

13. Индустријска производња се обавља у _______.

14. Друштвени фактори који утичу на развој привреде су:

15. ______ индустрија производи средства која се свакодневно користе у домаћинствима.
16. Главна привредна делатност секундарног сектора је индустрија.

17. _______ у ужем смислу је процес развоја индустрије.

18. Шта спада у тешку индустрију?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста