Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне

1. _________ мрежа меридијана и паралела представљена на географској карти.

2. Почетни меридијан назива се:

3. Земља је подељена на ___ часовне зоне.

4. Географска дужина може бити:

5. ________ мрежа је мрежа меридијана и паралела представљена на глобусу.
6. _______ су замишљене полукружнице које спајају Северни и Јужни географски пол.

7. Географска ______ представља лучну удаљеност неког места западно или источно од Гринича.

8. Почетна часовна зона се назива ________ зона.

9. _______ су замишљене упоредне кружнице које обавијају Земљу правцем исток-запад.

10. Гринич пресеца:
11. Између севера и истока се налази:

12. Екватор пресеца:

13. Часовне зоне су ограничене меридијанима на по 15° и међусобно се разликују за по 1 час.

14. Географска ширина може бити источна или западна.

15. Између југа и запада је ______.
16. Географска ______ представља лучну удаљеност неког места северно или јужно од екватора.

17. Постоје _ основне стране света.

18. Почетна паралела је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста