Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне

Географска (картографска) мрежа, географска ширина и дужина, часовне зоне

1. Географска дужина може бити:

2. Гринич пресеца:

3. Географска ширина може бити источна или западна.

4. _________ мрежа меридијана и паралела представљена на географској карти.

5. ________ мрежа је мрежа меридијана и паралела представљена на глобусу.
6. Постоје _ основне стране света.

7. Земља је подељена на ___ часовне зоне.

8. Часовне зоне су ограничене меридијанима на по 15° и међусобно се разликују за по 1 час.

9. Географска ______ представља лучну удаљеност неког места западно или источно од Гринича.

10. _______ су замишљене полукружнице које спајају Северни и Јужни географски пол.
11. Између севера и истока се налази:

12. Почетна часовна зона се назива ________ зона.

13. Почетна паралела је:

14. Почетни меридијан назива се:

15. Географска ______ представља лучну удаљеност неког места северно или јужно од екватора.
16. Екватор пресеца:

17. _______ су замишљене упоредне кружнице које обавијају Земљу правцем исток-запад.

18. Између југа и запада је ______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста