Vodozemci- Test za 6. razred

Vodozemci- Test za 6. razred

1. Šareni daždevnjak ima otrovne žlezde.

2. U vodozemce spadaju:

3. Punoglavci dišu pomoću škrga.

4. Smatra se da su na kopno prve izašle:

5. Zahvaljujući tankoj kožici na prstima zadnjih nogu žaba:
6. Krastave žabe u koži imaju razne žlezde koje luče:

7. Vodozemci se razmnožavaju:

8. Kako se naziva larva žabe?

9. Žaba diše preko:

10. Šta je karakteristika mužjaka mrmoljaka?
11. Označi tačnu tvrdnju:

12. Čemu služi mehur kod mužjaka zelene žabe?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

7