Именске речи – тест (5. разред)

Именске речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи правилно написане реченице.

2. Означи придеве који нeмају облике компаративе.

3. Подвуци низ у коме су именице које имају само множину.

4. Означи правилно истакнуту граматичку основу.

5. Којој врсти и подврсти припада заменица МЕНЕ?

6. Означи придеве који имају неправилну компарацију.

7. Којим врстама припадају истакнуте именице у реченици: ЗЛАТА помаже ЗЛАТАРУ у обради ЗЛАТА.

8. Придеви страног порекла типа РОЗЕ, БЕЖ, ТЕГЕТ и слично:

9. Заједничка именица у множини од именице грозд је

10. Именица ТУГА је:

11. Како ће гласити именица изведена од глагола ТРЧАТИ?

12. Именице ВОДА и КАФА спадају у које две врсте именица:

13. Означи компаративе изведене наставком - ши.

14. Како гласе компаративи придева добар, строг, тесан, бесан, висок?

15. Обележи реченицу у којој је истакнута именица у акузативу једнине:

16. Реч ПЕЦАЊЕ је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ