Именске речи – тест

Именске речи – тест

Глаголски облици – тест

Глаголи – тест

Тест из књижевности (полугодиште, 6. разред) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди правилно написан придев:

2. Придеви страног порекла типа РОЗЕ, БЕЖ, ТЕГЕТ и слично:

3. Обележи тачно тврђења:

4. Правилно написан број 354 је...

5. Обележи реченицу у којој је истакнута именица у акузативу једнине:

6. Означи придеве који нeмају облике компаративе.

7. Како гласе компаративи придева добар, строг, тесан, бесан, висок?

8. Пронађи реченице у којима је употребљена бројна именица.

9. Пронађи збирни број у реченици: Моје две сестре и ја среле смо се са тројицом најбољих другова из зграде и сада нас шесторо идемо код Иве на трећи спрат да славимо њен једанаести рођендан.

10. Реч ПЕЦАЊЕ је:

11. Именица ПОШТАР је:

12. Којим врстама припадају истакнуте именице у реченици: ЗЛАТА помаже ЗЛАТАРУ у обради ЗЛАТА.

13. Пронађи низ у коме су написане само именице.

14. Означи придеве који имају неправилну компарацију.

15. Подвуци низ у коме су именице које имају само множину.

16. Означи компаративе изведене наставком - ши.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ