Именске речи – тест (5. разред)

Именске речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Како ће гласити именица изведена од глагола ТРЧАТИ?

2. Означи правилно истакнуту граматичку основу.

3. Заједничка именица у множини од именице грозд је

4. Означи облик заменице ТОБОМ у номинативу и њено лице.

5. Пронађи збирни број у реченици: Моје две сестре и ја среле смо се са тројицом најбољих другова из зграде и сада нас шесторо идемо код Иве на трећи спрат да славимо њен једанаести рођендан.

6. Именица ТУГА је:

7. Именице ВОДА и КАФА спадају у које две врсте именица:

8. Којој врсти и подврсти припада заменица МЕНЕ?

9. Придеви страног порекла типа РОЗЕ, БЕЖ, ТЕГЕТ и слично:

10. Пронађи низ у коме су написане само именице.

11. Означи компаративе изведене наставком - ши.

12. Пронађи реченице у којима је употребљена бројна именица.

13. Пронађи бројне именице у следећем низу: петак, стотина, трећа, трећина, једна, хиљада, седмерац, две.

14. Како гласе компаративи придева добар, строг, тесан, бесан, висок?

15. Означи правилно написане реченице.

16. Правилно написан број 354 је...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ