Именске речи – тест

Именске речи – тест

Глаголски облици – тест

Глаголи – тест

Тест из књижевности (полугодиште, 6. разред) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи облик заменице ТОБОМ у номинативу и њено лице.

2. Како ће гласити именица изведена од глагола ТРЧАТИ?

3. Заједничка именица у множини од именице грозд је

4. Именица ТУГА је:

5. Којој врсти и подврсти припада заменица МЕНЕ?
6. Именица ПОШТАР је:

7. Одреди правилно написан придев:

8. Придеви страног порекла типа РОЗЕ, БЕЖ, ТЕГЕТ и слично:

9. Означи придеве који нeмају облике компаративе.

10. Правилно написан број 354 је...
11. Означи правилно написане реченице.

12. Пронађи реченице у којима је употребљена бројна именица.

13. Пронађи бројне именице у следећем низу: петак, стотина, трећа, трећина, једна, хиљада, седмерац, две.

14. Обележи тачно тврђења:

15. Одреди врсту бројева ПЕТОРО, ПЕДЕСЕТОРО, ДВОЈЕ:
16. Означи придеве који имају неправилну компарацију.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ