Прилози и предлози – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Прилог ТАДА има компарацију.

2. Истакнута реч у реченици је: Моја викендица налази се КРАЈ реке Млаве.

3. Прилози су непроменљиве речи које најчешће стоје уз глаголе.

4. У реченици: Авион лети ка Риму, предлог КА одређује који падеж?

5. Пронађи предлог у реченици: Прошао је поред нас синоћ.

6. Означи правилно написане предлоге!

7. Предлози су непроменљиве речи које се везују уз падедеж речи уз коју стоје.

8. Означи у којим реченицама је иста реч употребљена као предлог.

9. Означи уљеза!

10. Обележи непроменљиву реч.

11. Којој врсти прилога припадају ОВДЕ, ЛЕВО, ГОРЕ.

12. Одреди врсту прилога ИСКУСНО.

13. Увече смо сви легли да спавамо у своје топле кревете. У реченици је употребљен прилог за:

14. Пронађи низ у коме су прилози који имају компарацију.

15. Да ли је тачна тврдња: Прилози су променљива врста речи, а предлози непроменљива.

16. Лези испод. Пас лежи испод стола. Предлог ИСПОД се налази...

17. Која непроменљива врста речи може имати компарацију?

18. Није дошао ЗБОГ болести. Истакнути прилог има службу...

19. Обележи низ предлога који стоје и уз акузатив и уз инструментал.

20. Обележи непроменљиве врсте речи.

21. Предлози стоје уз:

22. Означи уљеза!

23. Реч СТОГА је:

24. КРИВО дрво, а још и криво расте. Истакнута реч у реченици према врсти речи је...

25. Обележи реч која није предлог.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ