Прилози и предлози – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Поред мене је јуче је прошла твоја сестра из Немачке. Означи предлоге.

2. Означи уљеза!

3. У реченици: Књиге поређај према величини, предлог ПРЕМА одређује који падеж?

4. Обележи непроменљиву реч.

5. Прилог НИСКО има компарацију.
6. Обележи низ предлога који стоје и уз акузатив и уз инструментал.

7. Предлози стоје уз:

8. Избаци уљеза.

9. У реченици: Авион лети ка Риму, предлог КА одређује који падеж?

10. Прилози су непроменљиве речи које најчешће стоје уз глаголе.
11. Истакнута реч у реченици је: Моја викендица налази се КРАЈ реке Млаве.

12. Предлози су непроменљиве речи које се везују уз падедеж речи уз коју стоје.

13. Означи у којим реченицама је иста реч употребљена као предлог.

14. Прилог ТАДА има компарацију.

15. Није дошао ЗБОГ болести. Истакнути прилог има службу...
16. Означи правилно написане предлоге!

17. Одреди врсту прилога ИСКУСНО.

18. Прилог ДВОСТРУКО је настао од:

19. Која непроменљива врста речи може имати компарацију?

20. Пронађи предлог у реченици: Прошао је поред нас синоћ.
21. Увече смо сви легли да спавамо у своје топле кревете. У реченици је употребљен прилог за:

22. Прилог СИЛОМ је настао од:

23. Означи уљеза!

24. Пронађи низ у коме су прилози који имају компарацију.

25. Реч СТОГА је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ