Прилози и предлози – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи реч која није прилог.

2. Предлози су непроменљиве речи које се везују уз падедеж речи уз коју стоје.

3. Реч СТОГА је:

4. Лези испод. Пас лежи испод стола. Предлог ИСПОД се налази...

5. Обележи непроменљиву реч.

6. Прилог ТАДА има компарацију.

7. Означи у којој реченици је реч РАДОСНО употребљено као прилог!

8. Означи уљеза!

9. Пронађи низ у коме су прилози који имају компарацију.

10. Обележи реч која није предлог.

11. Обележи низ у коме су све речи прилози.

12. КРИВО дрво, а још и криво расте. Истакнута реч у реченици према врсти речи је...

13. У реченици: Не идем без тебе, предлог БЕЗ одређује који падеж?

14. Означи уљеза!

15. Којој врсти прилога припадају ОВДЕ, ЛЕВО, ГОРЕ.

16. Означи у којим реченицама је иста реч употребљена као предлог.

17. Прилог ДВОСТРУКО је настао од:

18. Обележи низ у коме су све речи предлози.

19. Предлози стоје уз:

20. Истакнута реч у реченици је: Моја викендица налази се КРАЈ реке Млаве.

21. Означи реченицу у којој прилози могу да се мењају у компарацији.

22. Обележи низ предлога који стоје и уз акузатив и уз инструментал.

23. У реченици: Књиге поређај према величини, предлог ПРЕМА одређује који падеж?

24. Прилог НИСКО има компарацију.

25. Прилози су непроменљиве речи које најчешће стоје уз глаголе.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ