Četvorougao – test (6. razred)

Четвороугао – систематизација

Četvorougao – test (6.r.)

Углови четвороугла – тест

Четвороугао и врсте четвороугла – тест

Резултат теста

1. Mogu li biti unutrašnji uglovi četvorougla sledećih mera: 50°, 80°, 120°, 110°?

2. Obeleži one četvorouglove kod kojih su sva 4 unutrašnja ugla međusobno jednaka:

3. Dati su uglovi četvorougla α = 123°, β = 87° i spoljašnji ugao γ₁ = 110°. Odredi meru ugla δ. Upiši samo broj.

4. Odredi meru oštrog ugla paralelograma čiji je jedan unutrašnji ugao 126о . Upiši samo broj.

5. Odredi mere preostala dva unutrašnja ugla trapeza čija su dva nesusedna unutrašnja ugla 73° i 115°.
6. Izaberi NETAČNE iskaze:

7. Kojoj vrsti pripada dati trapez na slici?

8. Jedan unutrašnji ugao romba je 8 puta veći od njemu susednog ugla. Odredi mere ta dva ugla.

9. Romb, kvadrat i pravougaonik su vrste __________.

10. Odredi dužu osnovicu trapeza čija je srednja linija 63 cm, a odnos osnovica a:b=13:8. Upiši samo broj.
11. Izračunaj meru nepoznatog ugla γ . Upiši samo broj.

12. Mera neoznatog ugla β u pravouglom trapezu je:

13. Odredi meru ugla β na slici.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ