Razlike među ćelijama – test za 6. razred

Razlike među ćelijama- Test za 6. razred

Građa ljudskog tela; hijerarhijski niz od organizma do ćelije-test za 6. razred

Biologija: Ćelija – test (5.r.)

Резултат теста

1. Koje osobine poseduju sve ćelije?

2. Ćelijska membrana nema zaštitnu ulogu.

3. Ćelijski zid biljaka:

4. Bakterijska ćelija poseduje ćelijski zid.

5. Bakterijska kapsula je izgrađena od:
6. Koji je glavni sastojak ćelijskog zida kod gljiva?

7. Krečnjačke stene su poreklom od krečnjačkih ljuštura kojih organizama?

8. Cijanobakterije i protisti u nepovoljnim uslovima formiraju:

9. U unutrašnjosti hloroplasta nalazi se:

10. Cijanobakterije imaju samo hlorofil, nemaju hloroplast.
11. Jedna od uloga biljne vakuole je i:

12. Protisti poseduju dva tipa vakuola, a to su:

13. Kontraktilna vakuola grčenjem izbacuje višak:

14. Jedro je značajno jer se unutar njega nalazi:

15. Biljna ćelija za razliku od životinjske ćelije poseduje:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ