Врсте четвороуглова и њихова својства – тест

Врсте четвороуглова и њихова својства – тест

Резултат теста

1. Паралелне странице трапеза називају се

2. Која од датих реченица није тачна?

3. Четвороугао који има тачно један пар паралелних страница назива се

4. Који од датих четвороуглова има само једну осу симетрије?

5. За који од датих четвороуглова важи да су му дијагонале узајамно нормалне?
6. Дуж чије крајње тачке припадају правама које садрже наспрамне странице и која је нормална на те праве је

7. Четвороугао који има два пара једнаких суседних страница назива се

8. Паралелограм чији су сви углови једнаки назива се

9. Дужина средње линије трапеза једнака је

10. Кружницу можемо описати око
11. Ком од датих четвороуглова се дијагонале полове?

12. Који од датих четвороуглова има тачно две осе симетрије?

13. У који од датих четвороуглова не можемо уписати кружницу?

14. Паралелограм чије су све странице једнаке и сви углови једнаки назива се

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ