Građa biljke, vegetativni organi

Građa biljke, vegetativni organi

1. _______ upija vodu i mineralne materije.

2. Koji organ ima ulogu u pričvršćivanju biljke za podlogu?

3. Koji biljni organi omogućavaju razmnožavanje?

4. Na listu razlikujemo lice i:

5. Kukuruz ima:

6. Kako se zove proces tokom kojeg biljke samostalno proizvode hranu za sebe?

7. Biljni organi se dele na vegetativne i _________.

8. Vegetativni biljni organi omogućavaju:

9. Kod žiličastog korena su:

10. Dopunski koren nastaje:

11. List na fotografiji iznad ima:

12. Postoji žiličast i ______ koren.

13. Listovi mogu biti i sedeći.

14. Šargarepa ima:

15. Koren koji se razvija direktno iz semena se naziva:

16. Čvrsto stablo, sa debelom korom najčešće tamne boje je:

17. Stablo:

18. Krtola je vid podzemnog stabla.

19. Šta je označeno strelicom na fotografiji iznad?

20. Na površini korena se nalaze korenske _______.

21. Koji biljni organ ima funkciju stvaranja hrane neophodne za život biljke?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста