Građa biljke, vegetativni organi – test (6.r.)

Građa biljke, vegetativni organi

Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Jednoćelijski i višećelijski organizmi- Test za 5. razred

1. Dopunski koren nastaje:

2. Krtola je vid podzemnog stabla.

3. Postoji žiličast i ______ koren.

4. Vegetativni biljni organi omogućavaju:

5. Biljni organi se dele na vegetativne i _________.
6. Čvrsto stablo, sa debelom korom najčešće tamne boje je:

7. Koji organ ima ulogu u pričvršćivanju biljke za podlogu?

8. List na fotografiji iznad ima:

9. Šta je označeno strelicom na fotografiji iznad?

10. Koji biljni organ ima funkciju stvaranja hrane neophodne za život biljke?
11. Kukuruz ima:

12. Kod žiličastog korena su:

13. Na površini korena se nalaze korenske _______.

14. Kako se zove proces tokom kojeg biljke samostalno proizvode hranu za sebe?

15. Stablo:
16. Šargarepa ima:

17. _______ upija vodu i mineralne materije.

18. Listovi mogu biti i sedeći.

19. Na listu razlikujemo lice i:

20. Koji biljni organi omogućavaju razmnožavanje?
21. Koren koji se razvija direktno iz semena se naziva:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста