Фактори размештаја индустрије, индустријски простори

Фактори размештаја индустрије, индустријски простори

Индустрија- обнављање

1. Индустрија је грана _____ која се бави прерадом сировина или полуготових производа у готове производе машинским путем.

2. Индустрија припада _____ сектору.

3. Индустрија према врсти производа дели се на:

4. Тешка индустрија производи средства за даљу _______.

5. Лака индустрија производи средства за даљу _______.
6. Која грана, од доле наведених, не припада тешкој индустрији?

7. Гране лаке индустрије су:

8. Индустријализација је:

Фактори размештаја индустрије

9. На размештај индустрије утичу:

10. Природни фактори који утичу на размештај индустрије су:
11. Планинске области су погодније за изградњу фабрика од низијских области.

12. Зашто је битан правац дувања ветра приликом одређивања локације одређене индустрије?

13. Политичка стабилност, тржиште и капитал су ______ фактори који утичу на размештај индустрије.

14. Фабрике које се заснивају на високо образованом кадру граде се близу ________.

15. За процес производње неопходна је ______.
16. Добри односи и сарадња између држава доприносе развоју и размештају индустрије.

17. ________ је простор у ком се налази велики број фабрика.

18. Како индустрија утиче на животну средину?

19. Индустрија утиче на глобално загревање.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70